`
HotlineRẠCH GIÁ : 0913 885 018 HotlineTPHCM : 0909 269 269
Emailnhahangnamnho2006@gmail.com

THỰC ĐƠN

(GIÁ TRÊN THỰC ĐƠN ĐƯỢC ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 15/11/2016)
   * KHÁCH HÀNG Ở RẠCH GIÁ - vui lòng liên hệ : 0913 885 018
   * KHÁCH HÀNG Ở TPHCM - vui lòng liên hệ : 0909 269 269

THỰC ĐƠN TIỆC
 
 
THỰC ĐƠN TIỆC TỰ CHỌN
 
THỰC ĐƠN TIỆC TỰ CHỌN (ĐẶC BIỆT)

THỰC ĐƠN CHO KHÁCH ĐOÀN
 
THỰC ĐƠN CHO KHÁCH ĐOÀN TỰ CHỌN